Obnova bytového domu V-2

V rámci obnovy bytového domu bolo zrealizované

\

zateplenie obvodového plášťa

\

zateplenie strechy

\

zateplenie stropu nad suterénom

\

odstránenie systémovej poruchy – porucha lodžií

\

modernizácia výťahu

\

hydraulické vyregulovanie ÚK

\

iná modernizácia – sieťky proti hmyzu, vymaľovanie oceľovej konštrukcie

Obnova bytového domu sa začala realizovať v roku 2018 s predpokladaným dokončením v roku 2019,financovaná zo Štátneho fondu rozvoja bývania s úrokovou sadzbou 0 %.