Obnova bytového domu N-64

V rámci obnovy bytového domu bolo zrealizované

\

zateplenie obvodového plášťa

\

zateplenie strechy

\

zateplenie stropu nad suterénom

\

odstránenie systémovej poruchy – porucha lodžií

\

výmena rozvodov ZTI

\

výmena stúpacích zariadení - silnoprúd

\

výmena stúpacích zariadení - slaboprúd

\

hydraulické vyregulovanie ÚK

Obnova bytového domu je v štádiu spracovania žiadosti, ktorá bola schválená. Obnova bude realizovaná v roku 2019 a financovaná zo Štátneho rozvoja bývania s úrokovou sadzbou 0 %.