Obnova bytového domu L/24

V rámci obnovy bytového domu bolo zrealizované

\

zateplenie obvodového plášťa

\

zateplenie strechy

\

zateplenie stropu nad suterénom

\

hydraulické vyregulovanie ÚK

\

iná modernizácia – okapový chodník, realizácia balkónov, prístrešky

Obnova bytového domu bola realizovaná v roku 2016, financovaná zo Štátneho fondu rozvoja bývania s úrokovou sadzbou 0 %.