Obnova bytového domu K-27

 

V rámci obnovy bytového domu bolo zrealizované

\

zateplenie obvodového plášťa

\

zateplenie stropu nad 3. NP

\

zateplenie stropu nad suterénom

\

odstránenie systémovej poruchy – poruchabalkónov

\

výmena rozvodov ZTI

\

elektrické zariadenie – silnoprúd

\

hydraulické vyregulovanie ÚK

\

iná modernizácia – komunikačný systém,výmena strešnej krytiny, okapový chodník

Obnova bytového domu je v štádiu spracovania žiadosti, po schválení bude financovaná zo Štátneho fondurozvoja s úrokovou sadzbou 0%.