Obnova bytového domu G-80

V rámci obnovy bytového domu bolo zrealizované

\

zateplenie obvodového plášťa

\

zateplenie strechy

\

zateplenie stropu nad suterénom

\

iná modernizácia – okapový chodník, vymurovanie zábradlia lodži

\

výmena rozvodov ZTI

\

hydraulické vyregulovanie ÚK

\

modernizácia výťahu

Obnova bytového domu bola realizovaná v roku 2016, financovaná zo Štátneho fondu rozvoja bývania súrokovou sadzbou 0 %.