Obnova bytového domu

F-40

V rámci obnovy bytového domu bolo zrealizované

\

zateplenie obvodového plášťa

\

zateplenie strechy

\

zateplenie stropu nadsuterénom

\

hydraulické vyregulovanie ÚK

\

odstránenie systémovej poruchy – porucha lodžií

Obnova bytového domu bola realizovaná v roku 2018, financovaná z komerčného úveru.