Obnova bytového domu
F-33

V rámci obnovy bytového domu bolo zrealizované

\

zateplenie obvodového plášťa

\

zateplenie strechy

\

zateplenie stropu nadsuterénom

\

odstránenie systémovej poruchy – porucha lodžií

\

hydraulické vyregulovanie ÚK

Obnova bytového domu bola realizovaná v roku 2014 financovaná zo Štátneho fondu rozvoja bývania cezprogram JESSICA s úrokovou sadzbou 0,0 %.