Obnova bytového domu E-40

V rámci obnovy bytového domu bolo zrealizované

\

zateplenie obvodového plášťa

\

zateplenie strechy

\

zateplenie stropu nad suterénom

\

výmena rozvodov ZTI

\

hydraulické vyregulovanie ÚK

\

iná modernizácia bytového domu – vymaľovanie vchodov, okapový chodník, sieťky proti hmyzu

Obnova bytového domu bola realizovaná v roku 2016, financovaná zo Štátneho fondu rozvoja bývania s úrokovou sadzbou 0 %.