Obnova bytového domu A1

V rámci obnovy bytového domu bolo zrealizované

\

zateplenie obvodového plášťa

\

zateplenie strechy

\

zateplenie stropu nad suterénom

\

odstránenie systémovej poruchy –porucha lodžií

\

výmena rozvodov ZTI

\

výmena stúpacích rozvodov –silnoprúd

\

výmena stúpacích rozvodov –slaboprúd

\

hydraulické vyregulovanie ÚK

\

iná modernizácia – vymaľovanievchodov, poštové schránky, vešiaky na prádlo

Obnova bytového domu bola realizovaná v roku 2016, financovaná zo Štátneho fondu rozvoja bývania s úrokovou sadzbou 0%.