Obnova bytového domu 17/36

V rámci obnovy bytového domu bolo zrealizované

\

zateplenie obvodového plášťa

\

zateplenie strechy

\

zateplenie stropu nad suterénom

\

odstránenie systémovej poruchy – porucha balkónov

\

výmena rozvodov ZTI

\

hydraulické vyregulovanie ÚK

Obnova bytového domu bola realizovaná v roku 2016, financovaná zo Štátneho fondu rozvoja bývania s úrokovou sadzbou 0%