Aký materiál použiť na stavbu rodinného domu?

Dnes je na trhu množstvo stavebných materiálov a vybrať z nich ten najlepší pre svoj budúci dom nemusí byť ľahké. Pri voľbe stavebného systému by sme mali začať obvodovými stenami, na ktoré sa kladú vysoké nároky. Stavebný materiál musí v prvom rade spĺňať požiadavky statiky. Každá tvarovka má predpísanú únosnosť, respektive pevnosť v tlaku. Takúto požiadavku hravo splnia aj steny s hrúbkou 200 až 300 mm, postavené z tvárnic určených na nosné murivo. Na rozdiel od priečok obvodové steny musia mať aj dostatočný tepelný odpor R, respektive tepelnoizolačnú schopnosť, ktorú vyjadruje súčiniteľ prechodu tepla U. Tu máme v zásade dve možnosti – bud‘ jednoduché murivo, ktoré spĺňa požiadavku na únosnosť doplníme tepelnou izoláciou, alebo si vyberieme tvárnicu, ktorá spĺňa oboje. Nielen schopnosť tepelne izolovať, ale aj schopnosť akumulovať, teda uchovávať teplo je pri stavebnom materiály dôležitá. Aby rozhodovanie nebolo také jednoduché, materiály s najlepšou tepelnoizolačnou schopnosťou majú horšiu tepelnoakumulačnú schopnosť. Obidve totiž súvisia s hustotou, ale každá opačne. Musíte si teda vybrať, čo je vašou prioritou. Tomuto problému sme sa venovali aj v tejto tabuľke kde sme ešte zhodnotili aj cenu jednotlivých materiálov. Poukázať touto tabuľkou chceme na to, že je rozumnejšie použiť tvárnicu o hrúbke 300 mm, ktorú dodatočne zateplíme kontaktným zateplovacím systémom ETICS, ako použiť tvárnicu o hrúbke 440 až 500 mm bez dodatočného zateplenia. Tepelnoizolačné vlastnosti ešte môžeme porovnávať, čo neplatí o cene, ktorá je pri hrubších tvarovkách podstatne vyššia, nehovoriac o riešení kritických detailoch v obvodových konštrukciách. Pri použití keramickej tvarovky s dodatočným zateplením dosiahneme lepších tepelnoizolačných a akumulačných vlastnosti obvodového muriva. Ako bolo spomínané tvarovky musia aj dobre akumulovať teplo čo závisí od hrúbky, objemovej hmotnosti a mernej tepelnej kapacity daného materiálu tvárnice. Porovnávané tvárnice boli asi dnes najviac používané v našej oblasti a to tvárnice keramické značiek POROTHERM, HELUZ, LEIER a pórobetónové tvárnice značiek YTONG a PORFIX. Objemová hmotnosť‘ keramických tvárnic je vyššia čo znamená aj vyššiu schopnosť akumulovať teplo. Teda našim odporúčaním je použiť keramickú tvárnicu o hrúbke 250 až 300 mm s prídavným zateplením začínajúcim od 120 mm do 200 mm.

– ceny uvedené v tabuľke sú podľa cennika pre rok 2014, bez zahrnutia prevedených prác – počítané bolo s materiálom bez omietok